Söderfjärden

Priser på begagnade trumrör

Priserna på begagnade trumrör på Söderfjärden enligt uträkning från Lantbrukssällskapet.

Dimension        Pris moms 0%
1800 x 7000       1908,27
1600 x 8000       1704,12
1600 x 7000       1491,11
1400 x 8000       1235,88
1200 x 8000       1401,48
1200 x 6000       1051,11
1000 x 6000       801,39