Söderfjärden

Pumphuset

PumphusetI början av år 1964 byggdes ett nytt och effektivare pumphus i tegel invid det gamla, som nu får tjäna som museum.

pumphus_malningarSamma år som det nya pumphuset byggdes målade en lokal konstnär, Eivor Holm, på det nya pumphusets väggar tre över 2 m höga målningar som beskrev torrläggningen. Under senare år har väggarna och taket i det nya pumphuset fått nya konstverk, av lokala konstnärer som Paula Blåfield (takmålning), Tapani Tammenpää, Nils Nygren, Lars Nedergård och Kaj Smeds.

gamla_pumphuset

Det gamla pumphuset får nu tjäna som museum. Det är fortfarande intakt med elmotorer och annan utrustning och en utställning med kartor över landhöjningens och torrläggningens olika skeden och fotografier på de som var ansvariga för genomförandet av torrläggningen.