Söderfjärden

Söderfjärden är en av världens 192 kända meteoritkratrar. Den har bildats för uppskattningsvis 520 miljoner år sedan. Området som i princip har formen av en cirkel är till diametern cirka 5 -6 kilometer brett. För hundra år sedan var området ännu en havsvik. Under 1920-talet började man aktivt torrlägga Söderfjärdens öppna våtmark och på det här sättet fick man till stånd förstklassig odlingsmark.

Torrläggningsarbetet blev klart 1927 och då odlingen kom igång byggdes även mängder med lador på området. Som mest fanns det på Söderfjärden på 1940-talet över 3000 lador.

Efter Sundom bys nyskifte har man till största delen röjt bort ladorna från den sida av området, som hör till Vasa. På Korsholmssidan finns det ännu kvar en liten del av ”ladhavet”. Det numera intensivodlade åkerområdet omfattar cirka 2300 hektar.

Soderjarden_diken
Karta över trumdimensioner